Kirjanpito ja tilinpäätös

Kirjanpitoa voidaan tehdä tilikauden aikana joko suorite- tai maksuperusteisesti. Arvonlisäverovelvollisilla asiakkailla kirjanpito tulee tehdä kuukausittain, muilla voidaan tehdä esim. 1-2 krt/tilikaudessa. Kirjanpidon tekemisen jälkeen asiakkaalle toimitetaan aina tuloslaskelma ja tase, sekä suoriteperusteisessa kirjanpidossa myös listat myyntisaatavista ja ostoveloista. Muista raporteista sovitaan tapauskohtaisesti.

Suosimme asiakkaiden kirjanpidossa sähköistä arkistointia, jolloin mimimissään noudamme tiliotteet pankista turvallisesti web service kanavan kautta. Tällöin tiliotteet arkistoidaan suoraan järjestelmään, ja paperitositteeksi jäävät vain laskut ja muut tositteet. Nämäkin on mahdollista skannata suoraan järjestelmään.